Rasa bosan atau jenuh memang sangat lumrah dimiliki oleh manusia. Baru masuk bekerja Anda sangat bersemangat, namun dalam hitungan minggu tiba-tiba rasa bosan menyergap. Sebelum Anda terlalu larut dalam rasa kebosanan, ada cara di mana Anda dapat menghidupkan kembali motivasi ...