Soal: INPUT = NIP, Nama, Jumlah Anak, Golongan PROSES: Jika Golongan = 1, maka Gaji Pokok = 1.000.000 Jika Golongan = 2, maka Gaji Pokok = 2.000.000 Jika Golongan = 3, maka Gaji Pokok = 3.000.000 Jika Golongan = 4, maka Gaji Pokok = 4.000.000 Jika Jumlah ...