hal yang tidak boleh dilakukan wanita selama hamil Wanita yang sedang hamil, khususnya hamil anak pertama, perlu mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang sebaiknya dihindari dan tidak boleh dilakukan. Hamil anak pertama tentu akan sangat awam bagi ...