“Sopo jenengmu, Mbak?” “Kiykiy, Bu.” “Heh,, sopo? Kiki?”, (sambil mesam mesem si Ibu majikan) “Tulisane nganggo hurup Q, Q ngono ?” “Mboten, Bu. Nek niku kan maos ne ‘kyu kyu’, nek kulo k-i-y-k-i-y” “ooOalah, apik temen, jenengmu yo, kiy? Lha jeneng dowomu sopo?” “Tulkiyem, Bu..” “Oooow…” ...